ایران

ایران، پرشیا یا پارس  بهشت جهان، تمدن قدیمی زمین و کشورچهارفصل خاورمیانه است. کشوری با گنجینه هایی از مکان های تاریخی ،خانه های سنتی، باغ های چشم نواز و مناظر طبیعی بی نظیر است. در این سرزمین بی پهنا جنگل ها در کنار صحراها ، آثار تاریخی در کنار با غ های طبیعی جذابیتی را خلق می کند که  ذهن هر خواننده ای را درگیر خود می سازد. سفر به ایران سفر به قلب زمین است  سفر به سرزمینی با هزاران سال فرهنگ و تمدن وعشق و بی کرانه ای از جنس دوستی و مهمان نواری است.  مهمان نوازی در خون تمامی ایرانیان می جوشد. در سفر به ایران هرگز خود را یک مسافر ساده نپندارید بلکه شما برای ایرانیان یک مهمان  به حساب می آیید. مهمانی عزیز که به خانه ایران دعوت شده اید.

آثار تاریخی
گروها

Tehran Azadi Tower

Iran travelers

Tehran Tour package

Iran Sightseeing

Iran Tour

رویدادهای پیش رو

This post is also available in: en zh-hans